Vlaamse regering neemt twintig maatregelen voor een flexibeler energiesysteem

Het elektriciteitsnet wordt steeds flexibeler door het grotere aandeel van zonne- en windenergie. Als het bijvoorbeeld windstil is, produceren windturbines geen elektriciteit. Om het elektriciteitsnet alsnog stabiel en betaalbaar te houden, voert de Vlaamse regering twintig maatregelen door. Dat blijkt uit het Flexibiliteitsplan opgesteld op voorstel van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir.

“Een verdere groei van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie en de elektrificatie van warmte en transport zijn belangrijk in de strijd tegen klimaatverandering, voor een betere luchtkwaliteit én om minder afhankelijk te worden van fossiele energie”, zegt Demir. “Om de groei en verdere elektrificatie mogelijk te maken zullen er niet alleen investeringen nodig zijn in wind, zon en het elektriciteitsnet, maar er is ook nood aan meer flexibiliteit, het afstemmen van vraag en aanbod van elektriciteit. Zo zal flexibiliteit de systeemkost verlagen, waar burgers en bedrijven de voordelen van ondervinden.”

Dynamisch energiecontract

Flexibiliteit kan op verschillende manier gestimuleerd worden. In de Visienota van het Flexibiliteitsplan 2025 staan verschillende manieren hoe een flexibel elektriciteitsnet gerealiseerd kan worden. De vraag kan gestuurd worden waarbij het elektriciteitsverbruik verhoogd of verlaagd wordt.

Het elektriciteitsnet wordt in de toekomst steeds minder stabiel. Foto: Pixabay/Hartono Subagio.

Warmtepompen, elektrische boilers of laadpalen voor elektrische wagens kunnen aangezet worden als er een overschot aan elektriciteit op het net is. Ook kan de flexibiliteit gestimuleerd worden door opslag in batterijen. Dat hoeven niet alleen thuisbatterijen te zijn, maar kunnen ook elektrische voertuigen zijn, die ook kunnen terugladen op het net. Daarnaast kan er ingezet worden op de productie van elektriciteit. Het moet gemakkelijk worden om flexibel meer of minder elektriciteit te produceren.

De twintig maatregelen die voortvloeien uit de Visienota sluiten hierop aan. De Vlaamse overheid voert acties rond de thema’s onderzoek, communicatie en sensibilisering, regelgeving en beleid, data en indicatoren, innovatie en opleiding en standaardisatie en cybersecurity. Zo worden leveranciers en installateurs van batterijen, warmtepompen, warmtepompboilers en zonnepalen ondersteund om bij klanten de nadruk te leggen op de flexibele mogelijkheden met behulp van een digitale meter. Een voorbeeld daarvan is een automatische sturing van een thuisbatterij waarbij het verhogen van zelfgebruik wordt gecombineerd met een dynamisch prijscontract, piekbeheer of het leveren van elektriciteit terug aan het elektriciteitsnet.

Slim laden

De overheid neemt ook de drempels weg voor slim bidirectioneel laden van elektrische voertuigen. “Op die manier kan de elektriciteit van een elektrisch voertuig gebruiken om thuis te koken of TV te kijken”, schrijft Demir. “Om ervoor te zorgen dat slim opladen de standaardoptie wordt voor alle EV-bestuurders, wordt gesensibiliseerd dat laadpunten, laadkabels en de wagens zelf klaar zijn voor slimme oplaaddiensten met ingebouwde meters, internetconnectiviteit en de mogelijkheid om derde partijen zoals bijvoorbeeld leveranciers of aggregatoren toegang te bieden om de wagen slim aan te sturen.”

Daarnaast wordt het plaatsen van laadinfrastructuur in gemeenschappelijke garages van appartementsgebouwen vereenvoudigd en verduidelijkt. Bovendien worden batterijen een volwaardig alternatief voor dieselaggregaten op bouwplaatsen en festivals. De overheid wil ook duidelijkere plannen om netaansluitingen bij mensen thuis te installeren. De kwartierwaarden voor elektriciteit moeten via een digitale meter standaard zichtbaar worden, zodat het mensen veel meer inzicht krijgen in het energieverbruik.

De Vlaamse overheid wil ook dat grootgebruikers beter nadenken over de momenten van het laden van een wagenpark. “In de stelplaatsen van de Lijn wordt bekeken op welke manier de elektrische bussen zo slim mogelijk geladen kunnen worden en welk flexibiteitspotentieel hierin schuilt om diensten aan het net te leveren.”

De maatregelen zijn, volgens de Vlaamse minister van Energie noodzakelijk. Als de maatregelen niet worden genomen, dan moet flink geïnvesteerd worden in het distributienet. Naar verluid zullen de bijkomende kosten van de energietransitie voor het netbeheer in Vlaanderen oplopen tot 6 miljard euro tegen 2050 en dit bovenop de reeds voorziene investeringsbudgetten. “Zonder flexibiliteit wordt de investeringskost in de distributienetten richting 2050 nog hoger”, aldus Demir.

Zijn deze maatregelen een goed idee? Kom meer te weten over het energienet op het Congres Laadinfra ’23.

Lees ook:

Meer nieuws

Brussels Auto Show verwelkomt Congres Laadinfra ’24 op de beursvloer

In januari 2023 vond in de Brussels Expo de eerste editie plaats van het Belgische Congres Laadinfra. De krapte op het net vormde niet het enige vraagstuk. Wat hoe zorgen we voor voldoende groene stroom om de Belgische doelstellingen te behalen? Hoe kijken verschillende betrokken – zoals netbeheerders, leveranciers en de gemeenten – tegen de… Lees verder ›

Congres Laadinfra België: ‘We kennen de puzzelstukken, de puzzel moet nu gelegd worden’

‘We weten wat er gedaan moet worden op het gebied van de laadinfrastructuur in België, nu moeten we het nog doen.’ Dat is de conclusie van de eerste editie van het Congres Laadinfra België. Frictie gewesten Michel Martens, directeur van de studiedienst bij Febiac, haalt daarnaast aan dat vrachtvervoer een blinde vlek lijkt te zijn… Lees verder ›

Powerdale: een bedrijf gericht op de toekomst

De mobiliteit in België staat vandaag voor een grote technologische uitdaging die door bepaalde politieke beslissingen in een stroomversnelling is geraakt. Zo zal de Europese Unie vanaf 2035 alle verkoop van nieuwe auto’s met verbrandingsmotor verbieden en zal België vanaf 2026 de verkoop van voertuigen met verbrandingsmotor voor bedrijfswagenparken verbieden. Het is in deze context… Lees verder ›