Actieplan Nederlandse overheid voor overbelast stroomnet: samenwerken en spitsmijden

Het stroomnet wordt vanwege de opkomst van duurzame energie intensiever gebruikt, raakt daardoor vaker overbelast en Nederlandse energieminister Rob Jetten wil dit proces veranderen. De bewindsman heeft een plan naar de Tweede Kamer gestuurd dat de hiervoor aangestelde coördinator Ben Voorhorst samen met onder meer netbeheerders en bedrijven heeft opgesteld. Het idee is om ruimte te maken op het stroomnet door deze snel uit te breiden en slimmer te gebruiken. Energiebedrijven en andere gebruikers van het elektriciteitsnet vinden het een “goed begin”, maar niet genoeg om alle doelstellingen voor 2030 te halen.

Op dit moment steken netbeheerders jaarlijks 3,9 miljard euro in het elektriciteitsnet, een verdubbeling vergeleken met 2019. Dat alleen is volgens de opstellers van het plan niet genoeg. Als betrokkenen als netbeheerders, overheden en marktpartijen beter samenwerken is die investering sneller daadwerkelijk terug te zien in het elektriciteitsnet. Vergunningsprocedures kunnen zo bijvoorbeeld sneller worden doorlopen, zodat er eerder tot bouw kan worden overgegaan.

“Met dit actieplan zetten we op meerdere fronten belangrijke stappen om de problemen met het volle stroomnet zoveel mogelijk op te lossen én te voorkomen”, zegt Rob Jetten, Nederlandse minister van Klimaat en Energie. “Dat is van groot belang om onze economie in hoog tempo te kunnen blijven verduurzamen. Deze stappen zijn een belangrijk onderdeel van de oplossing, tegelijkertijd is het probleem hier niet één keer mee opgelost. Voor de zomer kijken we kritisch of er genoeg resultaat wordt geboekt of dat er extra acties nodig zijn.”

Actieplan in Nederland nodig om netcongestie te voorkomen. Foto: PxHere.

Spitsmijden

Het zogeheten ‘spitsmijden’ is een van de manieren waarop er slimmer met het net kan worden omgegaan, bijvoorbeeld door fabrieken niet aan te zetten als de energievraag op zijn hoogst is. Een van de plannen is om dit voordeliger te maken door bijvoorbeeld flexibele contracten te introduceren. Ook moet het delen van één aansluiting voor wind, zon én energieopslag mogelijk worden. Daarnaast krijgt energieopslag ook eigen contractvoorwaarden, omdat opslag beter kan bijdragen aan het oplossen van netcongestie.

Ook het elektriciteitsverbruik van het bedrijfsleven moet flexibeler, als het aan de Nederlandse overheid ligt. Een fabriek moet bijvoorbeeld harder kunnen draaien op de momenten dat windparken op zee veel (goedkope) elektriciteit produceren. Energieproducenten, brancheverenigingen, netbeheerders en overheden gaan bedrijven helpen met technische ondersteuning. Ook financiële ondersteuning wordt onderzocht.

Voldoende netcapaciteit?

Energie-Nederland en VEMW, die energiebedrijven en andere gebruikers van het net vertegenwoordigen, vinden het onder meer goed dat regionale samenwerking tussen netbeheerders en overheden wordt toegejuicht. Maar volgens de organisaties zijn de maatregelen in het plan geen garantie dat er voldoende netcapaciteit zal zijn om de klimaatambities van het kabinet en de bedrijven waar te maken. Zo zouden goede afspraken over het nodige verzwaren van het net ontbreken. “Een echt aanvalsplan om dit mogelijk te maken vraagt om onorthodoxe maatregelen, zoals een radicale herziening van procedures en vergunningstrajecten of het oprichten van een crisisteam”, schrijven Energie-Nederland en VEMW in een verklaring.

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) spreekt op haar beurt van een “belangrijke stap”. “Het komt nu aan op de uitvoering van de acties uit dit programma”, zegt voorzitter Olof van der Gaag. De organisatie benadrukt wel dat het efficiënter maken van het netgebruik niet ten koste mag gaan van duurzame projecten.

Ga in gesprek over de netcapaciteit op Congres Laadinfra ’23.

morenews

Congres Laadinfra 2024 brengt EV-sector in kaart

“We staan nog maar aan het begin van grote uitdagingen” De elektrificatie gaat snel en dat is positief. De uitdagingen zijn groot, zoals het voorzien van voldoende laadinfrastructuur met een kwaliteitsvolle service en investeringen in de netcapaciteit. Wat is prioritair: een grotere actieradius van de wagens of eerder snelladen? Ook de elektrificatie van zwaar transport… Lees verder ›

Congres Laadinfra brengt probleem aan het licht: veel aanbieders, weinig regie

Tijdens het Congres Laadinfra België op 18 januari 2024 komen sprekers bijeen om vooruitgangen op het gebied van laadpalen met elkaar te delen. De tweede editie staat in het teken van de netcongestie, de rol van overheden en de actieradius. Een van de sprekers is Yves Toussaint, business development manager bij consultancybedrijf Courant Alternatif Engineering…. Lees verder ›

Pluon wint Innovation Award

Op 18 januari werd de Laadinfra Innovatie Award uitgereikt tijdens het Congres Laadinfra ’24 in Brussels Expo. Pluon won de Innovation Award met het gepatenteerde Pluon Modular System. Sabine Pannemans van Pluon is zeer tevreden. Voor het Congres Laadinfra ’24 in Brussel zochten de organisatoren naar innovaties die de laadinfrastructuur van België een boost geven…. Lees verder ›